AKTUALNOŚCI

Niedziela 03.12.2023

liczba odwiedzin: 4108193

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

INFORMACJE  O REALIZACJI PROJEKTÓW Z PROGRAMÓW UNIJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO -  USŁUGOWYCH W CHORZOWIE.

   

Lp

TYTUŁ PROJEKTU

CZAS TRWANIA

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

KWOTA DOFINANSOWANIA

OPIS PROJEKTU

1.

Doskonalenie umiejętności zawodowych na europejskim rynku pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej

16.08.2006—31.05 2008r

146

199 711€

Projekt był realizowany w Danii, Grecji
i Wielkiej Brytanii. Praktyki odbywały się
w hotelach i restauracjach. Brały w nich udział klasy II i III w zawodach technik hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych i kucharz.

2

Przedsiębiorczy handlowiec na europejskim rynku pracy.

01.09.2007 – 31.05.2008r.

30

39 626€

Projekt przeznaczony dla technika handlowca. Praktyka odbywała się w Grecji na wyspie Syros. Młodzież poznała pracę zarówno dużych jednostek handlowych
jak i firm rodzinnych.

3

Nowe umiejętności  - nowe szanse na rynku pracy

 PL/08/LLP-LdV/IVT/140049

01.09.2008 – 31.05.2010r.

144

399 154€

4-tygodniowe praktyki były realizowane
w Grecji, Niemczech, Turcji i Wielkiej Brytanii. Brali w nich udział uczniowie wszystkich zawodów naszej szkoły. Miejscem praktyki były renomowane hotele, restauracje i jednostki handlowe w tych krajach.

4

Mierzyć wyżej!

01.09.2008 – 28.02.2010 r.

28

41 160€

Projekt przeznaczony dla nauczycieli ZSG-U przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Celem tego projektu było poznanie dydaktyki i szkolenia praktycznego w kształceniu

zawodowym w branży gastronomiczno-hotelarsko-handlowej. Wymiana doświadczeń z kadrą nauczycieli niemieckiej szkoły zawodowej miała miejsce
w Dortmundzie.

5

Otwarci na Europę

2010-1-PL1-LEO01-10300

01.09.2010 - 31.05.2012r.

96

249 991€

Projekt skierowany do klas II i III technikum we wszystkich zawodach. Realizowany we Włoszech, Grecji, Wielkiej Brytanii
i Niemczech. Jak każdy poprzedni pozwolił na poznanie nowych technik i metod pracy  na europejskim rynku usług.

6

Europejskie umiejętności                                                      

2012-1-PL1-LEO01-27099

01.12. 2012r-2013

54

149 956€

W trakcie realizacji, młodzież wyjechała  do Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Każdy z projektów podnosi umiejętności zawodowe i językowe ucznia odbywającego staż za granicą. Pobyt na stażu potwierdzony jest dokumentami: Europass – Mobilność, Certyfikatami wydawanymi przez Partnera.

7

Praktyka bez granic

2013-2015

51

150 000€

Projekt realizowany w latach 2013-2015. Wzięło w nim udział 51 uczniów w zawodach technik handlowiec, kelner, technik hotelarstwa oraz żywienia i usług. Uczniowie odbyli staże w Grecji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Na jego realizację szkoła otrzymała

150 000€.

 

8

Więcej niż umiejętności

2014-2016

54

160 000€

Projekt realizowany w latach 2014-2016. Przeznaczony jest dla 54 uczniów
w zawodach technik handlowiec, kelner, technik hotelarstwa i żywienia i usług
oraz kucharz w zasadniczej szkole zawodowej. Uczniowie odbędą praktyki
w Grecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Na jego realizację szkoła otrzymała

160 000€.

 

9

Praktyka czyni mistrza

2016-2017

72

842 698,03 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2017. Przeznaczony jest dla 72 uczniów
w zawodach technik handlowiec, kelner, technik hotelarstwa i żywienia i usług
oraz cukiernik i kucharz w zasadniczej szkole zawodowej. Uczniowie odbywali praktyki
 w Grecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech
w ramach obowiązkowej i dodatkowej praktyki zawodowej.

Na jego realizację szkoła otrzymała

842 698,03 zł.

 

10

Potęga umiejętności

2017-2018

56

149 866€

Projekt  jest realizowany w latach 2017-2018. Przeznaczony jest dla 56 uczniów
w zawodach technik handlowiec, kelner, technik hotelarstwa i żywienia i usług
oraz cukiernik i kucharz w branżowej  szkole zawodowej. Uczniowie odbędą praktyki
w Grecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie.

Na jego realizację szkoła otrzymała
149 866€.

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Niedziela 03.12.2023