AKTUALNOŚCI

Niedziela 03.12.2023

liczba odwiedzin: 4108272

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

KALENDARIUM

2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego    04.09.2023
Zimowa przerwa świąteczna     23.12.2023 -01.01.2024
Ferie zimowe  29.01 - 11.02.2024
Wiosenna przerwa świąteczna  28.03 - 02.04.2024
Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach 4 technikum 26.04.2024
Zakończenie zajęć dydaktycznych  21.06.2024

                                                              

Egzamin maturalny pisemny:
Język polski  07.05. 2024
Matematyka 08.05. 2024
Język angielski 09.05 .2024

                                                     

Egzamin maturalny ustny:
Język polski     

od 11.05.2024r.

Język obcy nowożytny  

od 11.05.2024r.

           

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
Sesja styczeń  2024  
Egzamin pisemny 10.-15.01.2024
Egzamin praktyczny - model "D" 09.01.2024
Egzamin praktyczny - model "W" od 09-20.01.2024
Sesja czerwiec 2024  
Egzamin pisemny    02-10.06.2024
Egzamin praktyczny - model "D"  03.06.2024
Egzamin praktyczny - model "W" 03-19.06.2024

   

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
09.01.2024 Egzamin zawodowy
19.04.2024 Dzień otwarty szkoły
2.05.2024 Majówka
7,8,9.05.2024 Matura
31.05.2024 po Bożym Ciele
4-5.06.2024 Egzamin zawodowy

 

Praktyka zawodowa:
11.09.-06.10.2023 4a,4b,4c
09.10.-06.11.2023 3a,3b

 

07.09.2023

- zebranie z rodzicami klas 5D i 5E z p. wicedyrektor Męderak - w sprawie matur godz. 16:30, s. 35

- zebranie z rodzicami klas I-IV-tych – g. 17.00

11.09.2023- zebranie Rady Rodziców godz. 17.00, s.17

14.11.2023 – zebrania z rodzicami klas I-V (miesiąc przed klasyfikacją semestralną) g. 17.00

19.12.2023 - zebrania z rodzicami klas I-IV godz.17:00

Proponowane oceny śródroczne:

dla klas V-tych do 13.11.2023

dla klas I-IV do 15.12.2023

Oceny śródroczne:

 dla klas V-tych do 15.12.2023 

dla klas I-IV do 19.01.2024 

Zebrania po wystawieniu ocen śródrocznych nie odbywają się, chyba, że wychowawcza klasy uzna, że jest ono niezbędne. Przekazanie informacji odbywa się za pomocą Vulcana. Rodzić jest zobowiązany pisemnie poinformować wychowawcę klasy o zapoznaniu się z ocenami.

19.03.2024 - zebrania z rodzicami klas I-V godz. 17:00

21.05.2024 - zebrania z rodzicami klas I-IV godz 17:00

Oceny proponowane na koniec roku:

dla klas V-tych do 15.03.2024 

dla klas I-IV do 17.05 

Oceny końcoworoczne:

dla klas V-tych do 19.04.2024

dla klas I-IV do 14.06.2024

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Niedziela 03.12.2023